Geplante Verpaarungen


Voraussichtliche Verpaarung im März/April 2020


Fukasa Erutsusanmyaku karaVerpaarung 20.10.2019


Voraussichtliche Verpaarung im Oktober 2019

 Mizo-gawa go Daishiro 

 

&

 

Fukumi-Fuji go of Minami no